Informacje dla nauczyciela

1. Tabelki do dziennika lekcyjnego

Tabelki do dziennika dla klas pierwszych- spakowany plik zip (pobierz i rozpakuj, wyodrębnij)
Tabelki do dziennika dla klas drugich- spakowany plik zip (pobierz i rozpakuj, wyodrębnij)
Dopasowana metryczka statystyki przedmiotów roz., uz., lektoratów do dzienników klas 2 w MS EXCEL- plik
Tabelki do dziennika dla klas trzecich (stary program)- spakowany plik zip (pobierz i rozpakuj, wyodrębnij)
Strony 6,7 w dzienniku, dotyczące danych ucznia w MS EXCEL- plik
Podsumowanie semestrów, tabele ocen, plik w MS Excel: plik

2. Informatory maturalne 2015 (kliknij w logo CKE na stronie I LO i pobierz odpowiednie dane)

3. Analiza wyników matury, podsumowanie tabel, wykresy, filmowy pokaz (bez narratora) jak to zrobić w MS Excel