Zał. nr 2

 

PROGRAM NAPRAWCZY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEDMIOTU WIODĄCEGO

W  ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

 

 

Imię i nazwisko: ………… klasa:  ….  przedmiot: ………..

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia:   …………

 

 

 

L.p.

 

Zakres materiału do zaliczania

Termin zaliczania materiału

Potwierdzenie zaliczenia (podpis nauczyciela)

Podpis dyrektora szkoły

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø      Uczeń powinien zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od daty podpisania programu naprawczego (w uzasadnionym przypadku - w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie).

 

POTWIERDZENIE ODBIORU PROGRAMU NAPRAWCZEGO  – Zapoznałem się……. ............................................................. , …………………………

                                                                                                                                       (Imię i nazwisko ucznia)                                     (Data)

 

Podpis wychowawcy klasy (po zaliczeniu materiału):  ......................................................