Lp.

 

Nazwa olimpiady

 

OPIEKUNOWIE OLIMPIAD

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 

  1

 

 

  Olimpiada

Języka Francuskiego

mgr J. Żochowska

 

  2

 

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

mgr M. Oszczyk

 

  3

 

 

 

Ogólnopolska Olimpiada

Języka Angielskiego

mgr A. Kassa

 

  4

 

 

   Olimpiada

Języka Rosyjskiego

mgr J. Żochowska

5

Olimpiada Biologiczna

mgr L. Szlęzak

6

    Olimpiada

Języka Łacskiego

i Kultury Antycznej

 

 

 

 

mgr E. Czerniak

7

Olimpiada Chemiczna

mgr E. Kremer

8

Olimpiada Filozoficzna

 

mgr M. Pyrtko

9

Olimpiada Geograficzna

mgr E. Legutko-Gogoc

10

Olimpiada Fizyczna

mgr K. Szponer

11

Olimpiada Artystyczna

mgr K. Szewczyk

 

12

 

 

Ogólnopolska

Olimpiada Historyczna

mgr M. Wyciszkiewicz

 

i Świecie Wsłczesnym

13

Olimpiada Wiedzy o Polsce                   i Świecie Współczesnym

 

 

mgr K. Ciałowicz

 

14

 

Olimpiada Literatury

i Języka Polskiego

 

 

dr B. Sicińska

15

Olimpiada Matematyczna

mgr E. Jarmołowska,

mgr K. Burakowska

16

Olimpiada Informatyczna

mgr S. Krzywicki

 

17

 

 

Olimpiada z Astronomii

i Astrofizyki

 

mgr P. Szponer

 

18

 

 

 

Olimpiada Wiedzy

Ekologicznej

 

mgr L. Szlęzak

 

19

 

 

Ogólnopolska Olimpiada

Wiedzy o Prawie”

mgr M. Wyciszkiewicz

 

20

 

 

 

Misyjna Olimpiada

Znajomości Afryki

mgr E. Kozakiewicz

 

21

 

 

 

Olimpiada Lingwistyki

Matematycznej

mgr Z. Griese

 

22

 

 

 

Olimpiada Wiedzy

o Państwie i Prawie

mgr M. Wyciszkiewicz

 

23

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

 

mgr K. Musiał

 

24

 

 

Olimpiada

Przedsiębiorczości

mgr E. Krzywicka

 

25

 

 

 

Europejska Olimpiada

Społeczno-Prawna

mgr M. Pyrtko

 

26

 

 

 

Olimpiada Wiedzy

o Integracji Europejskiej

mgr K. Ciałowicz

 

 

27

 

 

 

 

 

Olimpiada z wiedzy

o planowaniu i zarządzaniu

karierą zawodową

mgr K. Musiał

 

28

 

 

Olimpiada Teologii

Katolickiej

mgr E. Kozakiewicz

 

29

 

Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

mgr A. Komarnicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Olimpiada Wiedzy

Technicznej

mgr K. Szponer

 

31

 

 

 

Olimpiada Wiedzy

Ekonomicznej

 

mgr E. Krzywicka

 

32

 

 

 

Ogólnopolska Olimpiada

Wiedzy o Żywości

mgr A. Komarnicka

33

Olimpiada Losy Żołnierza                     i Dzieje Oręża Polskiego

mgr M.Pyrtko

34

Olimpiada Policyjna

mgr M. Pyrtko

35

Olimpiada                          Logiczno – Matematyczna

mgr K. Burakowska

36

Olimpiada                                            „O Diamentowy Indeks AGH”

nauczyciele przedmiotów     (fizyka, matematyka, geografia)

 

37

Olimpiada Mediewistyczna

mgr M. Wyciszkiewicz

38

Olimpiada Promocji Zdrowego        Stylu Życia

 

mgr Romana Dunajewska

 

39

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

mgr E. Kozakiewicz

40

Ogólnopolska   Olimpiada     „Myśli Jana Pawła II”

mgr E. Kozakiewicz

41

Olimpiada  Wiedzy                       o Społeczeństwie

mgr K. Ciałowicz

42

Olimpiada Wiedzy o Polskim                        i Europejskim Rynku Pracy

mgr K. Musiał

43

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach

mgr E. Krzywicka