LAUREACI I FINALIŚCI

OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I TEMATYCZNYCH

(na szczeblu centralnym)
w roku szkolnym 2014/15

 

1.                   


MICHAŁ GAŁAGUS

uczeń klasy 3a

LAUREAT

XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
opiekun – mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski

LAUREAT

X OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
opiekun – mgr Ewa Krzywicka

LAUREAT

III OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA
opiekun – mgr Ewa Krzywicka

FINALISTA

III OGÓNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
WIEDZY O BANKACH
opiekun – mgr Ewa Krzywicka

 

 

2.                   


ŁUKASZ BASZCZAK

uczeń klasy 3b

LAUREAT
XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
opiekun – mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski

LAUREAT
III OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I ZARZĄDZANIA

opiekun – mgr Ewa Krzywicka

FINALISTA
III OGÓNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
WIEDZY O BANKACH
opiekun – mgr Ewa Krzywicka3.                   


PAWEŁ NAPIERAŁA

uczeń klasy 3a

FINALISTA
XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
opiekun – mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski

FINALISTA
X OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
opiekun – mgr Ewa Krzywicka

FINALISTA
III OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA
opiekun – mgr Ewa Krzywicka

 

4.                   

 

WOJCIECH MARCINKOWSKI

uczeń klasy 3f 

LAUREAT

XLI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY HISTORYCZCNEJ

opiekun –mgr Małgorzata Pyrtko

LAUREAT

II OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY
O PRAWACH CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

opiekunowie –mgr Krystyna Musial,
mgr Krzysztof Ciałowicz

FINALISTA

II OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY
O UNII EUROPEJSKIEJ

opiekunowie –mgr Krystyna Musiał,
mgr Krzysztof Ciałowicz

 

 

 


5.                   

 


ANDRZEJ ZAPAŁA

uczeń klasy 3a

FINALISTA 
XLI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
WIEDZY TEHNICZNEJ

opiekun – Krzysztof Szponer

FINALISTA
LXIV OLIMPIADY FIZYCZNEJ

opiekun – mgr Krzysztof Szponer

LAUREAT
 OLIMPIADY „ O DIAMENTOWY IDEKS AGH”
Z FIZYKI

opiekun – mgr Krzysztof Szponer

6.                   


DAMIAN RADNY

uczeń klasy 3f

FINALISTA


XLI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

opiekun – mgr Małgorzata Pyrtko

 

 

7.                   
 

BARTOSZ WYCISZKIEWICZ

uczeń klasy 3g

FINALISTA

LXI OLIMPIADY CHEMICZNEJ

opiekun – mgr Edmund Kremer

8.                   PAWEŁ ANTKOWIAK

uczeń klasy 3c

FINALISTA

LXI OLIMPIADY CHEMICZNEJ

opiekun – mgr Edmund Kremer

9.                   
ANDRZEJ WESTFALEWICZ

uczeń klasy 2a

FINALISTA
LXI OLIMPIADY CHEMICZNEJ

opiekun – mgr Edmund Kremer

LAUREAT
OLIMPIADY „ O DIAMENTOWY IDEKS AGH”
Z CHEMII

opiekun – mgr Edmund Kremer

 

10.               


PATRYCJA BOŚ

uczennica klasy 3f

FINALISTKA

XXXIX OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

- sekcja historii sztuki

opiekun – mgr Krzysztof Szewczyk11.               


EMILIA POLAK

uczennica klasy 3g

FINALISTKA

XXXIX OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

- sekcja historii sztuki

opiekun – mgr Krzysztof Szewczyk

 

12.               


 


ALEKSANDRA PIETRZAK

uczennica klasy 3f 

FINALISTKA

XXXIX OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

- sekcja historii sztuki

opiekun – mgr Krzysztof Szewczyk

13.               


DOMINIKA DIAKÓW

uczennica klasy 3g

FINALISTKA

XXXIX OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

- sekcja historii sztuki

opiekun – mgr Krzysztof Szewczyk14.               

 

RICHARD PÜLLBERG

uczeń  klasy 3g

FINALISTA

XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
opiekun – mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski

LAUREAT

III OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA
opiekun – mgr Ewa Krzywicka


15.               


JAKUB ŻEJMO

uczeń klasy 3g

FINALISTA

XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
opiekun – mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski  

16.               

 

JUSTYNA WOJT

uczennica klasy 3f

FINALISTKA

XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
opiekun – mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski  

17.               


 

LAURA WIECZOREK

uczennica klasy 3d

LAUREATKA

X OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

opiekun - mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski

18.               

TOMASZ KUCZAK

uczeń klasy 2a

FINALISTA
XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

opiekun - mgr Ewa Krzywicka, Krzysztof Aszkowski

FINALISTA
III OLIMPIADY WIEDZY O BANKACH

opiekunowie – mgr Ewa Krzywicka
 

19.               


ARIEL SŁAWIŃSKI

uczeń klasy 3f

FINALISTA

XXVII OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ

opiekun - mgr Małgorzata Pyrtko

20.               

BORYS ŁYSKOV

uczeń klasy 2d

FINALISTA

XLVI OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

opiekun – mgr Anna Reder

21.   

JAKUB ADAMSKI

uczeń klasy 2a

FINALISTA

XLI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

opiekun - mgr Edyta Legutko-Gogoc

 

22.   

JULIA FRANKOWSKA

uczennica klasy 1f

FINALISTKA

XXV OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

opiekun – o. Zdzisław Tamioła

 

23.   

MICHAŁ KITOWICZ

uczeń klasy 1d

FINALISTA

XXX OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

opiekun – mgr Anna Reder

 

24.   


JAKUB SZABUNIA

uczeń klasy 2a

FINALISTA

II OLIMPIADY SOLIDARNOŚCI.
DWIE DEKADY HISTORII


opiekun - mgr Krzysztof Ciałowicz