PREFEROWANE PRZRZ UCZNIÓW WARTOŚCI - DEFINICJE POJĘĆ

 

Szkolny program wychowawczy oparty był na wartościach: MIŁOŚĆ, PRAWDA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

W roku szkolnym 2010/11, w wyniku ogólnoszkolnej debaty, młodzież wybrała inne trzy najważniejsze dla niej wartości: MIŁOŚĆ, PASJA, MĄDROŚĆ.

W związku z koniecznością wprowadzenia poprawek w dokumentach uwzględniających preferowane wartości tj.: programie wychowawczym, wizji i misji szkoły oraz karcie oceny zachowania ucznia zapraszam Rodziców do wzięcia udziału w dyskusji i przedstawienia własnych opinii i definicji. Z góry dziękuję za e-maile przesłane na:  jolanta.zoch@gmail.com

 

MIŁOŚĆ

Ważna w naszym życiu jest miłość do otaczającego nas świata i ludzi, czyli odpowiedzialność, troska, szacunek, prawda, zaufanie i bezinteresowność.

 

 

PASJA

Pragniemy żyć z pasją, czyli z pełnym zaangażowaniem, żarliwością i wytrwałością realizować własne marzenia.

 

 

MĄDROŚĆ

Chcemy być ludźmi, których cechuje mądrość, czyli umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy oraz doświadczenia życiowego do podejmowania właściwych decyzji i działań.