Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna
Uczestnicy:

Kosik Karol, 3a
Kozakowski Piotr, 2b
Olejnik Wojciech, 2a


Opiekun grupy: mgr Sławomir Krzywicki

Wycinki zadań

Olimpiada Informatyczna


Tematyka zajęć:

1. Szybkie metody sortowania danych, sortowanie binarne i inne
2. Praktyczne zastosowania struktur drzewiastych
3. Kombinatoryczne rozwiązywanie problemów
4. Przykładowe rozwiązywanie problemów z danymi tekstowymi, algorytm KMP (Knutha-Morrisa-Pratta)
5. Metody optymalizacji procesów metodą Solvera, macierze w praktyce
6. Przykładowe rozwiązania zadań z OI (I, II etap)

Fragmenty realizacji  w linkach i grafice:

Algorytm KMP (Knutha-Morrisa-Pratta)

Zastosowania drzew przedziałowych w zadaniach

Permutacje

Szybkie metody sortowania- porównanie szybkości

Metoda "Simpleks", macierze, zastosowanie mechanizmu Solvera, optymalizacja procesów

Metoda Solvera, http://www.ii.pwsz.bialapodlaska.pl/~lz/Solver_1.pdf

Rozwiązania zadań z olimpiad informatycznych - prezentacje uczniów

Praktyczne algorytmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki