Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna
 Nauka
 Wykłady i inne
 Sport i rekreacja

„Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka
miarą jego mądrości i jedną z dróg uniezależnienia się od losu”

Z. Pietrasiński

III  Obóz Naukowy dla Olimpijczyków jest realizowany w ramach szkolnego programu pracy z uczniem zdolnym „Olimpijczyk”.

Cele obozu:
• rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych oraz motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych,
• zdobywanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do osiągnięcia sukcesu,
• wymiana doświadczeń pomiędzy laureatami i finalistami olimpiad z różnych dziedzin oraz uczniami pragnącymi osiągnąć sukcesy olimpijskie,
• upowszechnianie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego,
• poznanie piękna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, historii i zabytków Pszczewa.
 Cele edukacyjne w pracy z uczniem:
• rozwój wyobraźni twórczej,
• wdrażanie do procesu samokształceniowego,
• nauka obiektywnej samooceny osiągnięć, zwiększenie samoświadomości i procesów motywacyjno-poznawczych,
• rozwój społeczno-emocjonalny, w tym w szczególności integracja z grupą rówieśniczą,
• kształtowanie umiejętności językowych niezbędnych do dalszego rozwoju uzdolnień.
 Metody:
• aktywizujące, zachęcające do dostrzegania, rozwiązywania problemów
 i podejmowania własnych działań samokształceniowych,
• rozwijające umiejętności komunikacyjno-społeczne,
• ewaluacyjne, które pozwalają na dokonywanie samooceny podejmowanych
i zrealizowanych zadań, konstruktywną ocenę działań innych osób oraz przyjmowanie oceny od innych osób, w szczególności rówieśników.

 Formy organizacyjne podczas zajęć:
• praca w grupach
• praca indywidualna

PLAN POBYTU NA III OBOZIE NAUKOWYM DLA OLIMPIJCZYKÓW - PSZCZEW 2011

PONIEDZIAŁEK – 26.09.2011
1. Spotkanie uczestników obozu i opiekunów – godz. 11.00 ( stołówka szkolna)
2. Wyjazd spod szkoły - godz. 12.00
3. Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym;
4. Spotkanie uczestników obozu z opiekunami grupy – przedstawienie programu i planu zajęć, zwiedzanie ośrodka.
5. Obiad – godz. 14.30
6. Warsztaty naukowe z opiekunami grup – godz. 15.30 – 17.15
polonistyczna– mgr Maria Lubieniecka, Dorota Masłej (absolwentka – LAUREATKA XXXIX OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO)
biologiczna – mgr Anna Komarnicka
chemiczna – mgr Edmund Kremer, Wojciech Szamański ( absolwent, olimpijczyk)
matematyczna – mgr Ewa Jarmołowska, mgr Zbigniew Griese
fizyczna – mgr Krzysztof Szponer
historyczna / filozoficzna – mgr Małgorzata Pyrtko
informatyczna – mgr Sławomir Krzywicki
geograficzna – mgr Henryka Frankiewicz
7. Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka (jazda konna, siatkówka, koszykówka, tenis,...) – godz.17.30 – 18.30 (trener, mgr Henryka Frankiewicz i opiekunowie grup)
8. Kolacja – godz. 19.00
9. Konsultacje w grupach – godz. 19. 45 – 20.30 – wszyscy opiekunowie
10. Przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań olimpijskich – godz. 20.45 – 21.30
11. Cisza nocna – godz. 22.30

WTOREK – 27.09.2011
1. Śniadanie – godz. 9.00
2. Zajęcia w grupach (wykłady naukowe, ćwiczenia, warsztaty) – godz. 9.45 – 12.15
polonistyczna – PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH SZKÓŁ TEORETYCZNOLITERACKICH - mgr Maria Lubieniecka, Dorota Masłej
warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie - mgr Anna Komarnicka
chemiczna – mgr Edmund Kremer, Wojciech Szymański
MECZ MATEMATYCZNY- mgr Ewa Jarmołowska, mgr Zbigniew Griese
fizyczna– mgr Krzysztof Szponer
historyczna / filozoficzna – mgr Małgorzata Pyrtko
informatyczna – mgr Sławomir Krzywicki
geograficzna – mgr Henryka Frankiewicz
3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka (jazda konna, siatkówka, koszykówka, tenis,...) – godz.12.30 – 13.30 (trener, mgr Henryka Frankiewicz i opiekunowie grup)
4. Obiad – godz. 14.00
5. LOGIKA DLA HUMANISTÓW - godz. 14.45 – 16.15 - mgr Zbigniew Griese
( pozostałe grupy – warsztaty naukowe z opiekunami)
6. OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ – godz. 16.45 – 18.30 - mgr Ewa Jarmołowska (wszystkie grupy z opiekunami)
7. Kolacja – godz. 19.00
8. Konsultacje w grupach – godz. 19. 45 – 20.30 – wszyscy opiekunowie
9. Przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań olimpijskich – godz. 20.45 – 21.30
10. Cisza nocna – 22.30

ŚRODA – 28.09.2011
1. Śniadanie – godz. 9.00
2. ETYCZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ NAUKI - godz. 9.45 – 11.00 - mgr Małgorzata Pyrtko (wszystkie grupy z opiekunami)
3. Zajęcia w grupach (wykłady naukowe, ćwiczenia, warsztaty) – godz. 11.15 – 12.15
polonistyczna – mgr Maria Lubieniecka, Dorota Masłej
warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie- mgr Anna Komarnicka
chemiczna – mgr Edmund Kremer, Wojciech Szymański
matematyczna – ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA- mgr Ewa Jarmołowska, mgr Zbigniew Griese
fizyczna – mgr Krzysztof Szponer
historyczna / filozoficzna – mgr Małgorzata Pyrtko
informatyczna – mgr Sławomir Krzywicki
geograficzna – mgr Henryka Frankiewicz
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka (jazda konna, tenis,...) – godz.12.30 – 13.30 (trener i mgr Henryka Frankiewicz)
5. Obiad – godz. 14.00
6. Wycieczka – godz. 14.45 – 16.30 - mgr Henryka Frankiewicz i opiekunowie grup
7. CO TO ZNACZY ODNIEŚĆ SUKCES? – warsztaty psychologiczne - mgr Marta Lubieniecka – godz. 17.00 – 18.30 (wszystkie grupy z opiekunami)
8. Kolacja – godz. 19.00
9. Zajęcia w grupach (ćwiczenia, konsultacje) – godz. 19.45 – 20.45
polonistyczna – mgr Maria Lubieniecka, Dorota Masłej
biologiczna – mgr Anna Komarnicka
chemiczna – mgr Edmund Kremer, Wojciech Szymański
matematyczna – mgr Ewa Jarmołowska, mgr Zbigniew Griese
fizyczna – mgr Krzysztof Szponer
historyczna / filozoficzna – mgr Małgorzata Pyrtko
informatyczna – mgr Sławomir Krzywicki
geograficzna – mgr Henryka Frankiewicz
10. Ognisko – godz. 21.15 – 22.00
11. Cisza nocna – godz. 22.30

CZWARTEK – 29.09.2011
1. Śniadanie – godz. 9.00
2. Zajęcia w grupach – godz. 10.00 – 12.00 (warsztaty, podsumowanie...)
polonistyczna – mgr Maria Lubieniecka, Dorota Masłej
biologiczna – mgr Anna Komarnicka
chemiczna – mgr Edmund Kremer, Wojciech Szymański
matematyczna – mgr Ewa Jarmołowska, mgr Zbigniew Griese
fizyczna – mgr Krzysztof Szponer
historyczna / filozoficzna – mgr Małgorzata Pyrtko
informatyczna – mgr Sławomir Krzywicki
geograficzna – mgr Henryka Frankiewicz
3. Wyjazd z Pszczewa – godz. 13.30
4. Przyjazd pod szkołę – ok. godz. 15.30


Relacje uczestników:

Pierwszy dzień

Nad malowniczym jezioremPo około 40-minutowym oczekiwaniu na policję, która sprawdziła sprawność autokaru,  wyruszyliśmy wreszcie do Pszczewa. Dojechaliśmy na miejsce zakwaterowania, położone nad malowniczym jeziorem "Szarcz", z dala od miejskiego zgiełku. Ośrodek znajduje się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Zajęliśmy przydzielone kwatery i zjedliśmy pyszny obiad. Po posiłku od razu zabraliśmy się do pracy.
Wszyscy uczestnicy, podzieleni na grupy tematyczne, udali się na spotkania z opiekunami, na których omawiano najważniejsze aspekty programu wyjazdu, olimpiad i nie tylko. W formie warsztatowej rozwiązywano różne problemy. Po półtoragodzinnych zajęciach mieliśmy wolny czas, w którym zwiedzaliśmy okolicę, uczestniczyliśmy w grach sportowych, w konnych przejażdżkach i innych rekreacjach.
Wieczorem, nieco zmęczeni udaliśmy się na kolację. Według napiętego harmonogramu, pozostał jeszcze czas na konsultacje oraz własne zajęcia. O godzinie
 22.30 nastała cisza nocna i zasłużony odpoczynek po wyczerpującym, pierwszym dniu obozowania.

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Wykład- logika dla humanistówMinęła pierwsza noc w ośrodku. Wypoczęci i pełni wigoru stawiliśmy się na śniadaniu.
Po posiłku rozpoczęły się zajęcia w grupach, na których, w zależności od przedmiotu, rozwiązywaliśmy problemy, zadania, przeprowadzaliśmy doświadczenia, pisaliśmy konspekty i dyskutowaliśmy na wybrane tematy. Po zakończonych zajęciach, każdy z nas miał chwilę dla siebie, niektórzy wybrali się jazdę konną, inni udali się na boisko lub na pomost pobliskiego jeziora. O godzinie 14.00 wszyscy stawili się na obiad.
Kolejnym punktem programu dnia był wykład p. Zbigniewa Griese, nauczyciela matematyki, na temat logiki stosowanej przez humanistów. W interesujący sposób wykładowca przekazał te treści nie tylko polonistom. Aby jednak żaden ze „ścisłowców” nie poczuł się pokrzywdzony, zorganizowano olimpiadę lingwistyki matematycznej. Nikt z nas nie spodziewał się, że potrafi rozszyfrować zapis liczb w języku Majów lub pozna znaczenie słów hebrajskich.
Po krótkiej przerwie na kolację odbyły się kolejne zajęcia w grupach, po których zmęczeni, z poczuciem samorealizacji udaliśmy się na nocny spoczynek.

Dzień drugi

Trzeci dzień

Zdążyliśmy przywyknąć już do obozowego rozkładu dnia. Po śniadaniu wysłuchaliśmy wykładu p. Małgorzaty Pyrtko, Ogniskonauczyciela m.in. etyki, na temat etycznych aspektów współczesnej nauki. Wykładowca mógł liczyć na pomoc asystentów: Mikołaja, któremu powierzono odpowiedzialną funkcję przełączania slajdów w prezentacji oraz Wiktora, pilnującego by mówczyni nie zmęczyła słuchaczy. Były chwile na wyrażenie własnych poglądów.
Po wykładzie przyszedł czas na zajęcia w grupach i doskonalenie umiejętności w przedmiotach. Przerwę przed obiadem wielu poświęciło na zwykłe obijanie się.
Po obiedzie p. Henryka Frankiewicz zabrała nas na spacer po okolicy. Mogliśmy podziwiać krajobrazy przy przepięknej pogodzie, hodowlę danieli i zbierać grzyby w pobliskim lesie.
Gdy wróciliśmy z pieszej wędrówki, udaliśmy się na warsztaty z psychologiem p. Martą Lubieniecką, absolwentką ILO. Warsztaty psychologiczneTemat przewodni warsztatów: "Co to znaczy osiągnąć sukces" ? Pracowaliśmy wspólnie nad kilkoma zagadnieniami motywującymi do wysiłku.
Cel główny: uświadomienie uczniom, co składa się na sukces, czym charakteryzuje się człowiek sukcesu, jakich działań wymaga osiągnięcie sukcesu.
Plan warsztatu zakadał:
1. Wspólne wypracowanie definicji sukcesu.
2. Opracowanie i przedstawienie przez każdą z grup sylwetki olimpijczyka, cech charakterystycznych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.
3. Burza mózgów: Czego mogę nauczyć innych, czego inni mogą nauczyć mnie?
Widowisko- taniec z ogniem4. Podsumowanie
Efektem podjętych działań było uświadomienie, że mimo podziału na przedmioty, mimo różnego charakteru wiedzy, człowiek sukcesu (olimpijczyk) to osoba, która łączy w sobie otwarcie na świat, ciekawość poznawczą oraz chęć rozwijania się. Jednocześnie różne kompetencje konieczne do osiągnięcia sukcesu w danej dziedzinie powodują, że członkowie każdego zespołu mogą pomóc innym oraz wiele nauczyć się od siebie nawzajem
  Po kolacji odbyły się kolejne konsultacje w grupach.
Wieczorem organizator przygotował ognisko, piekliśmy kiełbaski i chleb. Podawano gorącą herbatę. Był też czas na luźne rozmowy z kolegami, koleżankami i opiekunami. Wieczorną imprezę zwieńczył występ koleżanek z klas 3a i 2d w „pokazach z ogniem”. Ten widowiskowy występ zakończył trzeci dzień na obozie. Nastała „zielona noc”?.

Dzień trzeci

Czwarty dzień

Powrót z obozuW czwartek po śniadaniu odbyły się ostatnie zajęcia w grupach, podczas których podsumowaliśmy również wspólny wysiłek i podziękowaliśmy za miłą atmosferę. Przed odjazdem mieliśmy jeszcze sporo czasu na spakowanie się i posprzątanie pokoju. Przy słonecznej aurze wielu wybrało się na krótki spacer nad jezioro.
Około godziny 13.30 spakowaliśmy bagaże do luków autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną do Zielonej Góry.
Wyjazd można zaliczyć do tych udanych, wiele nauczyliśmy się
i poznaliśmy nawzajem. Mieliśmy również sposobność do luźniejszego porozmawiania z naszymi nauczycielami.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejny wyjazd w przyszłym roku szkolnym.

Relacje przygotowały uczennice z klasy 2e: Dorota Kogut i Katarzyna Kapińska


Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki