Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna
Galeria

Uczestnicy:

Leks Klaudia, 2a
Kogut Dorota, 2e
Łyłyk Alicja, 2e
Kapińska Katarzyna, 2e
Ejsmont Agnieszka, 2c
Dragan Dagmara, 2b
Mikulska Maria, 3a

Opiekun grupy: mgr Maria Lubieniecka

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Tematyka warsztatów:

PONIEDZIAŁEK – 26.09.2011

• Zapoznanie ze sposobem organizacji olimpiady, jej etapami – analiza przykładowych prac; wymagania i sposób przygotowania do części pisemnej i ustnej. Specyfika zadań w teście językowym.

WTOREK – 27.09.2011

• Charakterystyka szkół teoretycznoliterackich – zastosowanie ich założeń w praktyce olimpijskiej
• Analiza tematów prac pisemnych przygotowanych przez uczniów na etapie szkolnym
• Przygotowanie konspektu i ustnej prezentacji na temat wybranego problemu
• LOGIKA DLA HUMANISTÓW
• OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ

ŚRODA – 28.09.2011

• Omówienie wyników testu językowego, ustalenie zagadnień, które należy poszerzyć
• Zatwierdzenie konspektów prac pisemnych
• Specyfika wypracowań etapu okręgowego i centralnego – praca nad przykładowym tematem


CZWARTEK – 29.09.2011

• Podsumowanie pracy w trakcie obozu; ustalenie planu pracy nad przygotowaniem do olimpiady, harmonogramem powtórek


 
Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki