Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna
Galeria

Uczestnicy:

Dudek Piotr, 2f
Lechki Wiktor, 2f
de Nałęcz-Mroczkowska Emilia, 2f
Matusewicz Mikołaj, 2d
Raszkiewicz Patryk, 2f

Opiekun grupy: mgr Maria Lubieniecka

Olimpiada historyczna

Tematyka zajęć:

PONIEDZIAŁEK – 26.09.2011

1. Zapoznanie z regulaminem i wymaganiami Olimpiady Historycznej /Filozoficznej/
2. Wykład: Polska historiografia w XIX- XX w. Rodzaje pisarstwa historycznego
3. Indywidualne konsultacje dotyczące doboru lektur na pierwsze etapy olimpiady
4. Praca samodzielna: przygotowanie prezentacji wybranych pozycji historycznych.


WTOREK – 27.09.2011

1. Prezentacja recenzji wybranych lektur na etap szkolny OH
2. Ćwiczenia w prezentowaniu swojego stanowiska w dyskusji.
3. LOGIKA DLA HUMANISTÓW
4. OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ
5. Omówienie prezentacji. Ocena. Dyskusja
6. Zasady analizy i interpretacji tekstu źródłowego


ŚRODA – 28.09.2011

1. Analiza i interpretacja tekstów źródłowych z wybranej dziedziny
2. Przydział tematów prac badawczych. Zasady komponowania rozprawki i eseju


CZWARTEK – 29.09.2011

1. Praca pisemna pod kontrolą
2. Indywidualne konsultacje
3. Podsumowanie pracy w trakcie obozu


Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki