Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna

Uczestnicy:

Rożek Mateusz, 2b
Omieczyński Patryk , 2b


Opiekun grupy: mgr Henryka Frankiewicz

Wycinki realizacjiOLIMPIADA GEOGRAFICZNA i NAUTOLOGICZNA

Tematyka warsztatów:

 PONIEDZIAŁEK – 26.09.2011
• Omówienie regulaminu i harmonogramu tegorocznej Olimpiady Geograficznej oraz modelu pracy pisemnej przygotowywanej na etapie szkolnym. Zaprezentowanie uczniom przykładowych prac z poprzednich zawodów oraz wskazanie ewentualnych trudności jakie mogą wystąpić podczas pisania pracy, w szczególności podczas opracowywania materiałów źródłowych.
• Prezentacja zebranych materiałów, opracowanie i omówienie planu pracy badawczej na wybrany przez ucznia temat.
• Praca z mapą topograficzną, analiza powiązań w środowisku geograficznym zgodnie z wytycznymi do wybranego tematu pracy.
• Rozwiązywanie testów z poprzednich edycji olimpiad (etapu okręgowego).

Pytania i odpowiedzi

WTOREK – 27.09.2011
• Wycieczka terenowa – obserwacja linii brzegowej jeziora i szaty roślinnej okolic.
• Opracowywanie materiałów źródłowych, sporządzanie: wykresów, tabel, map, wyciąganie wniosków.
• OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ
• Rozwiązywanie testów z poprzednich edycji olimpiad geograficznych.

ŚRODA – 28.09.2011
• Ćwiczenia w rozpoznawaniu i lokalizacji obiektów na mapie – praca z mapką konturową.
• Konsultacje, podanie wytycznych do dalszej pracy.
• Zapoznanie uczniów z etapem ustnym olimpiady.
• Prezentacje prac, quiz geograficzny.CZWARTEK – 29.09.2011

• Podsumowanie pracy nad wybranym tematem, podanie wytycznych do dalszej pracy.

 


Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki