Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna
Uczestnicy:

Błoszyk Krzysztof, 2b
Chęciak Oskar, 3b
Błaszyński Paweł, 3b

Opiekun grupy: mgr Krzysztof Szponer

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej

Tematyka warsztatów:

Omówienie doświadczeń z optyki
1. Sprawdzanie prawa Snelliusa.
2. Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy i ciał stałych.
3. Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla ciał stałych metoda mikroskopu.
4. Wyznaczenie współczynnika załamania światła z wykorzystaniem prawa Snelliusa.
5. Wyznaczenie współczynnika załamania światła z wykorzystaniem zjawiska całkowitego odbicia.
6. Wyznaczenie współczynnika załamania światła za pomocą pryzmatu.
7. Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometru.
8. Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca).
9. Pomiar ogniskowej soczewki rozpraszającej.
10. Wyznaczanie współczynnika załamania soczewek skupiającej i rozpraszającej
11. Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometru.
12. Wyznaczanie promieni soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni Newtona.
13. Sprawdzanie prawa Malusa
14. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą metody Bessela.
15. Badanie wad soczewek.
16. Wyznaczanie długości fali światła diody laserowej i stałej siatki dyfrakcyjnej.
17. Wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie światła białego za pomocą siatki dyfrakcyjnej.Analiza zadań z I etapu Olimpiady Fizycznej
18. Omówienie pierwszej serii zadań.
19. Omówienie drugiej serii zadań
20. Omówienie części doświadczalnej

Galeria

Warsztaty z fizyki


Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki