Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna
Galeria
Uczestnicy:
Rotkis Paulina, 3d
Gałwa Aleksandra, 2d
Kowalski Michał, 2c
Sieradzki Adrian, 2c
Grobelny Mateusz, 1d
Tylewicz Aleksandra, 2d
Jagasyk Arkadiusz, 1d
Całko Marcelina, 2f
Krzesiński Paweł, 1d
Kośmider Ewelina, 3a
Psikus Michał, 1d
Opiekun: mgr Edmund Kremr

Olimpiada Chemiczna

Tematyka warsztatów:

Grupa I

• Część laboratoryjna
• Analiza i wykrywanie:
- soli pojedynczych
- soli podwójnych
- mieszanin soli
• Zapoznanie z substancjami chemicznymi organicznymi i nieorganicznymi

• Część rachunkowa
• Rozwiązywanie zadań olimpijskich

Grupa II

• Część laboratoryjna
• Organizacja stanowiska pracy w laboratorium chemicznym
• Wykrywanie kationów i anionów w kolejnych grupach analitycznych
• Wykrywanie soli pojedynczych
• Zapoznanie z substancjami chemicznymi nieorganicznymi i niektórymi organicznymi

• Część rachunkowa
• Rozwiązywanie zadań olimpijskich


Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki