Grupy tematyczne:
Strona główna
Matematyczna
Humanistyczna
Historyczna
Fizyczna
Chemiczna
Biologiczna
Informatyczna
Geograficzna
Galeria
Uczestnicy:
Bzowa Katarzyna, 2d
Krupiczowicz Aneta, 2d
Sikora Anna, 2b
Uździcki Artur, 2d
Kuszyńska Barbara, 3d
Jarmołowska Agata, 3d
Wydarkiewicz Konrad, 2c
Jankowski Damian, 2c

Opiekun grupy: mgr Anna Komarnicka

Olimpiada Biologiczna

Tematyka warsztatów:

PONIEDZIAŁEK – 26.09.2011

• Warsztaty
• Przedstawienie planu zajęć i podział na grupy
• Ustalenie sposobu przygotowania prezentacji uczniowskich
• Rozwiązywanie zadań tekstowych z działów:
• cytologia
• histologia
• Konsultacje Omówienie zasad tworzenia pracy badawczej
• Rozwiązywanie zadań tekstowych z biologii molekularnej

WTOREK – 27.09.2011

• Zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie
• Pszczewski Park Krajobrazowy
• Gatunki obcego pochodzenia w faunie i florze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
• OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ
• Konsultacje
• Prezentacje uczniowskie:
• „Gdy światło kieruje mózgiem”
• „Lekarstwo z wnętrza ciała”

ŚRODA – 28.09.2011

• Zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie
• „Świat pod mikroskopem”
• Zajęcia warsztatowe – „Potęga ryboprzełączników”
• Prezentacje uczniowskie

CZWARTEK – 29.09.2011

• Zajęcia warsztatowe
• Rozwiązywanie zadań olimpijskich z genetyki
• Konkurs biologiczny

Realizacja tematyki wycinkowo:

26.09. - rozwiązywanie testów z genetyki/metabolizmu komórki, rozwiązywanie zadań olimpijskich

27.09. - warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie - ekologia, rozpoznawanie roślin, prezentacja o Pszczewskim Parku Krajobrazowym; c.d. rozwiązywania testów z Olimpiady Biologicznej; Olimpiada Lingwistyki Matematycznej; prezentacja uczniowska na podstawie artykułu " Lekarstwo z wnętrza ciała"


28.09. - wykład "Etyczne aspekty współczesnej nauki"; warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie - mikroskopowanie, oznaczanie stawonogów słodkowodnych; tworzenie własnych preparatów mikroskopowych; warsztaty psychologiczne; prezentacje uczniowskie na podstawie artykułów : "Potęga ryboprzełączników" i "Immunologiczne ostrzeżenie przed chorobą"

29.09. - prezentacja uczniowska na podstawie artykułu "Gdy światło kieruje mózgiem" i czytanie "listów miłosnych" zawierających 10 słów kluczowych z danej prezentacji; test podsumowujący zajęcia biologiczne w Pszczewie

 

Strony: Home  Matematyczna  Humanistyczna  Historyczna  Fizyczna  Chemiczna  Biologiczna  Informatyczna  Geograficzna
Materiały i stronę opracował: Sławomir Krzywicki