E-Dziennik
Ważne informacje
Spotkania Prezydium Rady Rodziców odbywać się będą w świetlicy o godzinie 18:00 wg harmonogramu:
Kalendarz spotkań Prezydium w bieżącym roku szkolnym

Wpłaty na konto Rady Rodziców
Numer konta Rady Rodziców: 88 1020 5402 0000050201525690
PKO BP Zielona Góra,

Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców, należy podać:

Imię i Nazwisko ucznia, klasa …….. z dopiskiem za co dokonujemy wpłaty.

Załączniki:
-zał. nr 4: Kalendarz imprez szkolnych
-zał. nr 5: Semestralny arkusz oceny zachowania

Załączniki
-zał. nr 6: procedury postępowania w przypadku kontaktu uczniów z alkoholem
-zał. nr 7: procedury postępowania w przypadku kontaktu uczniów z narkotykami
-zał. nr 8: procedury postępowania w przypadkach zaburzeń emocjonalnych uczniów.
-zał. nr 9: procedury postępowania w przypadku palenia papierosów

ZAJĘCIA DODATKOWE I KONSULTACJE ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE 1 PAŹDZIERNIKA
Ubezpieczenie uczniów w tym roku szkolnym, oferta w pliku pdf: Oferta i warunki ubezpieczenia,