E-Dziennik
O szkole
I LO w Zielonej Górze
TYP SZKOŁY:
publiczne liceum ogólnokształcące

PEŁNA NAZWA SZKOŁY:
I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

ADRES (POCZTA, MIEJSCOWOŚĆ, KOD, ULICA Z NUMEREM):
Zielona Góra, 65-508, ul. Kilińskiego 7

Sekretariat szkoły0-68 452 31 31
Adres do sekretariatu liceum@jedynka.zgora.pl
Strona I LO www.jedynka.zgora.pl
System kształcenia:

Uczniowie I LO mają możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór przedmiotów wiodących, których nauka odbywa się w systemie międzyklasowym. Prowadzimy klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

 • matematyką, fizyką, informatyką (klasa pitagorejska i menadżerska)
 • biologią, chemią, fizyką (przygotowujące do studiów medycznych, biotechnologicznych, rolniczych, nauk przyrodniczych i ekologicznych)
 • historią, językiem polskim, wiedzą o kulturze (przygotowujące do studiów humanistycznych)
 • językami obcymi (klasy lingwistyczne, z poszerzoną nauką języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego, klasa europejska)

Nauka języków odbywa się w systemie klasowym lub lektoratowym, w zależności od poziomu zaawansowania.

JĘZYKI OBCE:

Nauka języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, a w razie zapotrzebowania także hiszpańskiego, portugalskiego i rosyjskiego) prowadzona jest w systemie międzyklasowym (lektoratowym) uwzględniającym stopień zaawansowania językowego uczniów (od grup dla początkujących do grup dla zaawansowanych). Prowadzimy także klasy z poszerzoną siatką godzin języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego).

ŚWIETLICA:

Szkoła posiada świetlicę służącą miedzy innymi uczniom dojeżdżającym. Organizacją zajęć czasu wolnego uczniów zajmuje się kierownik zajęć pozalekcyjnych pełniący jednocześnie rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Szkoła oferuje uczniom udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych. W ofercie tej można wyróżnić trzy obszary.

Pierwszy obszar wspiera funkcję dydaktyczną szkoły i wzmacnia pasję poznawczą uczniów. Służą temu następujące zajęcia:

 • koło biologiczne,
 • koło chemiczne,
 • koło dziennikarskie,
 • koło ekologiczne,
 • koło matematyczne,
 • koło wiedzy ekonomicznej,
 • koło wiedzy prawnej,
 • koła językowe (angielski, niemiecki, francuski).

Drugi obszar wzmacnia rozwój kreatywności uczniów i ich zainteresowania artystyczne – poprzez m.in.:

 • edukacja filmowa,
 • warsztaty prawnicze
 • koło debat politycznych i filozoficznych
 • koło miłośników opery,
 • koło miłośników teatru,
 • koło miłośników poezji i prozy,
 • warsztaty teatralne, plastyczne i wokalne
 • warsztaty dziennikarskie
 • warsztaty informatyczne

Trzeci obszar prowadzonych zajęć pozalekcyjnych wspiera funkcję opiekuńczo-wychowawczą szkoły, a przede wszystkim szkolny program profilaktyki zdrowotnej. Służą temu następujące zajęcia:

 • gimnastyka korekcyjna,
 • grupy wsparcia,
 • konsultacje indywidualne,
 • koszykówka,
 • lekkoatletyka,
 • nauka jazdy konnej,
 • piłka nożna,
 • siatkówka,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • koło turystyczne “Smuta”.
OPIEKA MEDYCZNA:

Szkoła jest objęta opieką medyczną (pielęgniarską). Codziennie w dobrze wyposażonym gabinecie pielęgniarskim w godzinach funkcjonowania szkoły pełni dyżur pielęgniarka, która jednocześnie służy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych ze zdrowiem i zdrowym stylem życia.

DOSTĘP DO INTERNETU:

Szkoła posiada dwie dobrze wyposażone pracownie komputerowe PC i Szkolne Centrum Multimedialne z bogatym księgozbiorem i stałym dostępem do Internetu.

WYŻYWIENIE:

Do dyspozycji całej społeczności szkolnej jest nowoczesna stołówka, która codziennie wydaje około 200 dwudaniowych i naprawdę pysznych obiadów, które często uzupełniane są owocami lub jogurtami. Oprócz stołówki w szkole działa tani bufet i sklepik, które proponują uczniom wszystko na co mają apetyt. Każdy znajdzie tu cos dla siebie.

OBIEKTY SPORTOWE:

Posiadamy wyremontowana (jedną z najładniejszych w województwie) halę sportową z nowoczesnym zapleczem sanitarnym i siłownią. Uczniowie korzystają także z boisk zewnętrznych i otaczającego szkołę pięknego parku.

INFORMACJE DODATKOWE:

I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze to szkoła dla twórczych, szkoła z tradycjami, szkoła otwarta na potrzeby ucznia.

 • należy do najlepszych w Polsce,
 • osiąga wysokie miejsca w rankingach,
 • prowadzi autorskie: (matematyczno-informatyczną “Pitagorejską”, europejską, dwujęzyczną z wykładowym j. angielskim, lingwistyczną z poszerzonym językiem francuskim, lingwistyczną z poszerzonym językiem niemieckim, menadżerską), humanistyczną, biologiczno-chemiczną,
 • uczy języków w systemie międzyklasowym (lektoratowym),
 • daje możliwości kształtowania własnej ścieżki dydaktycznej (zajęcia fakultatywne).
NASZA WIZJA:

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze istnieje po to, by jego uczniowie zdobywali kompetencje pozwalające na kontynuowanie wszechstronnego rozwoju w sferze: moralnej, intelektualnej, duchowej, społecznej i zdrowotnej.

Pragniemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi szczęśliwymi i otwartymi na potrzeby innych.

NASZA MISJA:

Jesteśmy szkołą zaliczaną do najlepszych w Polsce. Nasi absolwenci odnoszą znaczące sukcesy i pełnią odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie.

Dbamy o przestrzeganie tradycyjnego systemu wartości z jednoczesnym uwzględnieniem osiągnięć współczesnej nauki i dydaktyki. Za szczególnie ważne uznajemy postawy charakteryzujące się: miłością, prawdą i odpowiedzialnością.

Wyróżnia nas otwartość na potrzeby ucznia. Naszym celem jest wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań.

Wspieramy kreatywność i twórcze podejście do obowiązków.

Wdrażamy młodych ludzi do wypełniania powinności obywatela w demokratycznym społeczeństwie jednoczącej się Europy.

Zachęcamy uczniów do samodzielności, samorządności i odpowiedzialnego kierowania własnym losem oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

TRADYCJE SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego należy do najstarszych szkół średnich w Zielonej Górze. Powstało z połączenia dwóch liceów: Nr 6 – mieszczącego się przy ul. Piastowskiej i Nr 21 z siedzibą przy ul. Chopina. Liceum w budynku przy ul. Kilińskiego 7 mieści się od 1968 r. Od początku nasza szkoła znana była w mieście z osiągnięć i inicjatyw. Zaliczyć do nich można: ruch olimpijski, współpracę zagraniczną ze szkołami w Niemczech, Francji i Holandii, osiągnięcia sportowe, czynną turystykę (rajdy, biwaki, wycieczki), imprezy o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym (Liga Klas, Dni Sportu, Dni Kultury Europejskiej, wieczory poetyckie, dyskoteki).

Od 1990 r. szkoła należy do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych.